Aus Liebe zum Buch. Von Josy Brauns letztem Krimi bis zum Debüt vier junger Autorinnen. In: Luxemburger Wort, 12.11.2013, S. 13

Auteur(e):

Date de publication:

Genres:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Oeuvre commentée
Josy Braun [Auteur(e)]
Armagnac. Kriminalerzielung. 2013
Oeuvre commentée
Christiane Kremer [Auteur(e)]
De Wierdermoler, Eng Geschicht net nëmme fir sonndes 2013
Oeuvre commentée
Claude Schiltz [Auteur(e)]
De Schnéihues. Hoppels de nach oder fiers de schonn? 2013
Oeuvre commentée
Diane Neises [Auteur(e)]
Weidermerciäddinächsten. Zäit ass Geld 2013
Oeuvre commentée
Vesna Andonovic [Auteur(e)]
Zëmmer Nummer fënnef. Gedankespréng hott an har an eng geuerdent Rei vun Zuelen, déi eis d’Äntwert e Stéckelche méi no bréngen 2013