Kontakte - Kontexte. Deutsch-luxemburgische Literaturbegegnungen [Ausstellungskatalog - Catalogue d'exposition]

Autor(in):

Erscheinungsort:

Mersch

Erscheinungsjahr:

Verlag:

Centre national de littérature

Sprachen:

Deutsch

Genres:

Link:

Besprochene Autoren

Name Anmerkung
Frantz Clément S. 42-58 (Frantz Clément - Richard Dehmel).
Evy Friedrich S. 107-120 (Evy Friedrich - Walter Jacob).
Walter Jacob S. 107-120 (Evy Friedrich - Walter Jacob).
Norbert Jacques S. 139-160 (Tony Jungblut - Norbert Jacques)
Tony Jungblut S. 139-160 (Tony Jungblut - Norbert Jacques)
Anise Koltz S. 161-180 (Anise Koltz - Horst Bingel)
Aline Mayrisch-de Saint Hubert S. 93-106 (Aline Mayrisch - Ernst Robert Curtius)
Pol Michels S. 60-74 (Pol Michels - Yvan Goll).
Joseph Noerden S. 121-138 (Joseph Noerden - Bert Brecht).
Alex Weicker S. 76-92 (Alexander Weicker - Marieluise Fleißer).
<< < 1 > >> insgesamt: 1 Seiten mit 10 Datensätzen