We' den Nausi zo' ènger Frâ ko'm. Kome'de'stek an 1 Akt. Musek vum Pol Albrecht

Auteur(e):

Compositeur, -trice:

Paul Albrecht

Lieu de publication:

Steinsel

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien: