Gesamtwierk [Auguste Liesch]. Bibliographie: Carlo Hury [Ill. an Ëmschlagentworf vum Pe’l Schlechter ; Musék vum Josy Meisch ; préf.: Pierre Grégoire, Heng Rinnen, Nic Weber]

Auteur(e):

Préfacier / postfacier / bibliographe:

Carlo Hury

Illustrateur, illustratrice:

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Maison d'édition:

Krippler-Muller (Éditions J.-P. ) / Editions du Centre

Langues:

allemand
français
luxembourgeois

Genres:

Lien:

Remarque:

(Klassiker vun der Lëtzebuerger Litteratur ; Bd. 2) - Titel: Dem Auguste Liesch sai Gesamtwierk; 438 S. - enthält 48 Gedichte, darunter D'Maus Ketti; - 2 deutsche Novellen: Ely, Mein Freund Anton - 1 deutscher Roman: Im Schatten des Eichenhofes - 4 französische Prosatexte:Tante Zinn, Nine, Tante Albertine, La Codicille

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique
E.F. / e.f. (Evy Friedrich) [Auteur(e)]
Neue Bücher: August Lieschs Gesamtwerk. In: Revue 15.12.1979, Nr. 50, S. 33 1979