De Fenstermaates. Volksstek an dräi Akten. D'Stek spillt an em Dorf op d'r Sauer, am virigen Jo'erhonnert. Theatersteker an eechdernoacher Monndoart 7

Auteur(e):

Lieu de publication:

Diekirch

Date de publication:

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien:

Documents apparentés:

Type Auteur Nom Année
Critique
J.M. (Jacques Meyers) [Auteur(e)]
Vaterländische Mundart - De Fenstermaates. in: Revue luxembourgeoise 2 (1907) 10, S. 640-641 1907