Den Handweerksmaan am Sträit fir d'deglich Brut. Kome'die'istek mat Gesank ann dräi Akten. Eechdernoacher Theatersteker 1

Auteur(e):

Lieu de publication:

Luxembourg

Date de publication:

Maison d'édition:

Bück (Imprimerie Victor)

Langues:

luxembourgeois

Genres:

Lien: